Tovalloletes alcohòliques al 75%

  • 75% Alcohol Wipes

    Tovalloletes alcohòliques al 75%

    Tovalloletes amb alcohol (tovalloletes higienitzants)
    (El certificat FDA / NPN està disponible per als productes)
    (Podem subministrar tovalloleta seca + recipient, i després s’introdueix alcohol al contenidor de la destinació)